VO Expertisegroep
 
(Advertentie)

LES 2.0 is het digitale leermiddel waarmee scholen voor voortgezet onderwijs samen met musea en archieven digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Het gaat om materiaal met ‘de beste bronnen van het land’, gecombineerd met een sterke onderwijskundige basis. De gekozen vorm is nieuw: het digitale lesplan en een ‘playlist' voor de bronnen.

Online, direct bruikbaar voor uw digitale schoolborden en eenvoudig zelf aan te passen of aan te vullen. Lesplannen van LES 2.0 staan dicht bij de onderwijspraktijk en sluiten aan bij eindtermen en examenprogramma’s.(Advertentie)